Szia! Tájékoztatunk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ezt a tájékoztatásunkat tudomásul veszed. Természetesen bármikor módosíthatod a beállításokat.További részletek
Termékek Menü

Adatkezelési tájékoztató

A www.gpsorak.hu WEBÁRUHÁZ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

(Hatályos 2018. június 22. napjától)


 

Adatkezelő személye: Hegyalja Holding Kft.
székhely:
2822 Szomor Hegyalja utca 11.
Cégjegyzékszám: Cg. 11-09-022213 (Nyilvántartva: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság)
adószám: 24755254-2-11
web: https://gpsorak.hu

Elektronikus ügyfélszolgálat: info@gpsorak.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 30 612 3904

Bankszámla szám: 10701128-68324838-51100005
(továbbiakban: Adatkezelő)

Webáruház megnevezése: GPSorak.hu

(továbbiakban: Webáruház)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag GDPR előírások szerint kezeli.

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő Munkavállalói, illetve a jelen Tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói ismerhetik meg, az alábbiakban pontosan meghatározott jogszerű adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról is, hogy a Webáruház egyes funkciói, - így a megrendelések nyilvántartása és szerződések teljesítése is, - csak abban az esetben vehetők igénybe, ha az Érintett az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

A tevékenységünk során nem áll módunkban az adatkezeléshez hozzájárulást adó személy által megadott adatok - ide értve az életkorra vonatkozó adatot is -, valóságát ellenőrizni, így ezért felelősséget nem vállalunk. Ezekért az adatokat szolgáltató Érintett felelős.

 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket, hogy 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel. Kérünk minden 16 éven aluli természetes személyt, tartsa tiszteletben ezt a számukra jogszabály által előírt korlátozást, és ne vegye igénybe a hozzájáruláshoz kötött szolgáltatásainkat!


1. Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, időtartama, kezelt adatok köre

 

 A honlap látogatása

Az Érintett a honlapot saját beazonosítása nélkül látogathatja, semmilyen adatot megadnia nem szükséges. (Kivéve a későbbiekben részletezett internetes sütik használatával kapcsolatos adatok.)

Adatkezelés megnevezése:

A honlap látogatása

Az adatkezelés célja:

az Adatkezelő weblapjának a látogatása az Érintett részéről.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

A hozzájárulás megtagadásának a következménye az, hogy az Érintett részéről a weblap látogatása nem történik meg.

Az adatok forrása:

adott esetben nem értelmezhető információ.

Az Érintettek köre:

mindazon természetes személyek, akik az Adatkezelő weblapját látogatják

A kezelt adatok köre

a jelen adatkezelésnél nem értelmezhető információ

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

Nem történik.

Adatkezelés időtartama:

az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásával szűnik meg. Adott esetben a hozzájárulás visszavonásának minősül, ha az Érintett a weblap látogatását megszünteti.

Adatkezelés módja:

adott esetben nem értelmezhető információ.

Adattárolás helye:

adott esetben nem értelmezhető információ.

Adatok megismerésére jogosultak köre:

adott esetben nem értelmezhető információ.

 

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése:

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Regisztrált vásárlók kényelmi szolgáltatása a vásárlás lebonyolításához a Webáruházban

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az Érintett hozzájárulása (regisztrációhoz)

A kezelt adatok köre

 • - Érintett neve (azonosítás)

 • - Érintett címe (számlázási#slszállítási adat)

 • - E-mail cím (kapcsolattartás)

 • - Telefonszám(kapcsolattartás)

Adatkezelés időtartama:

az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásával szűnik meg az alábbiak szerint:

- a regisztráció törlése történhet a honlapon erre szolgáló link segítségével a "személyes adatok törlése" gomb megnyomásával

https://gpsorak.hu/index.php?route=account/account

- az Adatkezelő székhelyére küldött postai küldeménnyel

- az Adatkezelő e-mail címére

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás fentiek szerinti visszavonása nem érinti a hozzájárulás alatti időszak adatkezelésének jogszerűségét.

Adatkezelés módja:

Automatikusan, elektronikusan

 

Vásárlásra vonatkozó adatkezelés

Adatkezelés megnevezése:

Vásárlásra vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelés célja:

- vásárlás lebonyolítása az Adatkezelő web áruházában,

- vásárlás lebonyolítása az eMAG rendszerén keresztül (kettős adatkezelés)

Kettős adatkezelés Adatkezelőinek megnevezése:

- Hegyalja Holding Kft.

- eMAG: DANTE INTERNATIONAL S.A., (székhely: Bukarest, 6. ker., 148 Soseaua Virtutii (Románia), cégjegyzékszáma: J40/372/23.01.2002, közösségi adószáma RO14399840.)

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont - szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges

A kezelt adatok köre

 • - Vevő neve (azonosítás)

 • - Cím (számlázási#slszállítási adat)

 • - E-mail cím (kapcsolattartás)

 • - Telefonszám(kapcsolattartás)

A regisztrált vásárlók esetén felhasználásra kerülnek a regisztráció során rögzített fenti adatok (kényelmi funkció).

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

 • Futárszolgálat Adatfeldolgozó részére (3. pont szerint)

 • Közös Adatkezelő felé: az eMAG , mint közös Adatkezelő megküldi a Hegyalja Holding Kft. részére az eMAG rendszerében felvett vásárlási adatokat, amelyeket így mind a két cég kezel. A Hegyalja Holding Kft. bonyolítja le a vásárlás további lépéseit.

Adatkezelés időtartama:

A megrendelés elküldéséig

Adatkezelés módja:

Automatizáltan, manuálisan, elektronikusan

 

 

Számlázási adatok kezelése

Adatkezelés megnevezése:

Számlázási adatok kezelése

Az adatkezelés célja:

Áruk és szolgáltatások ellenértékének számlázása

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre

 • - Név

- Lakcím

 • - Egyéni vállalkozó esetén adószám is

Adatkezelés időtartama:

Szt. 169. § (2) bekezdése, valamint az Áfatv. 179. § (1) bekezdése alapján 8 év

Adatkezelés módja:

Manuálisan, elektronikusan és/vagy papír alapon

 

Kapcsolatfelvétel az Érintett kezdeményezése alapján honlapon keresztül

Adatkezelés megnevezése:

az Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja:

Az Érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása a Kapcsolat menüponton keresztül

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre

 • - Név (azonosítás)

 • - E-mail cím (kapcsolattartás)

Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve cél megvalósulásáig(válasz)

Adatkezelés módja:

Manuálisan, elektronikusan

 

Termékre vonatkozó véleménnyel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése:

Termékre vonatkozó véleménnyel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Termék és a kereskedelmi tevékenység minőségéről a vevők véleményének a megismerése, a weblapon és közösségi oldalon közzététele marketing célból

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre

 • az Érintett által megadott név (azonosítás)

az Érintett által a véleményben esetlegesen megadott adatok, információk

Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása az Adatkezelő e-mail címére, illetve postai címére küldött értesítéssel történhet. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy moderációs okokból bármikor törölheti a bejegyzést a hozzá tartozó személyes adatokkal.

Adatkezelés módja:

Manuálisan, elektronikusan, papír alapon

Közösségi oldalakon részvétellel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése:

Közösségi oldalakon részvétellel kapcsolatos adatkezelések:

Facebook: GPSOrak.hu

Blog.hu: http://gpsorak.blog.hu/

Instagram: GPS órák (@gpsorak)

Az adatkezelés célja:

a közösségi oldal lehetővé teszi , hogy a látogatók, mint Érintettek a közösségi webportál szisztémája által adott keretek között olvassák, kedveljék, kövessék, értékeljék, az Adatkezelő web portálon fellelhető oldalát, hírfolyamát, egyes bejegyzéseit, illetve a bejegyzésekhez hozzászólásokat, kommenteket tegyenek, valamint a bejegyzéseket megosszák. A közösségi oldal rendszere lehetővé teszi azt is, hogy az Érintettek kapcsolatfelvételt kezdeményezzenek, illetve kapcsolatot tartsanak fenn az Adatkezelővel.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

Az oldalt mindenki saját elhatározásából, önként látogathatja. Valamennyi, a közösségi oldal által lehetővé tett, és az Érintett által igénybe vett művelettel együtt járó adatkezelés ennek megfelelően önkéntes hozzájárulás jogalappal történik.

A hozzájárulás megtagadásának következménye: nem történhetnek meg a közösségi webportál, és az Adatkezelő által megengedett műveletek.

Az egyes közösségi oldalak részletesen szabályozzák a rájuk vonatkozó és minden Érintett felhasználó számára kötelező adatkezelési rendelkezéseket.

Az adatok forrása:

az Érintett felhasználó

Az Érintettek köre:

- mindazon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát, annak tartalmát, hírfolyamát követik, megosztják, kommentelik, kedvelik, vagy az Adatkezelővel az oldalon keresztül kapcsolatba lépnek

A kezelt adatok köre

a közösségi oldal szisztémája által kezelhető adatok:

- az Érintett közösségi oldalon használt –látogatói számára publikus neve vagy felhasználóneve

- az Érintett közösségi oldalon közzétett - mindenki számára megismerhető képmása

- az Érintett közösségi oldalon közzétett e-mail címe

- az Érintett a közösségi oldalon lehetővé tett önkéntes műveletei: az Érintettek kedveljék, kövessék, értékeljék, az Adatkezelő web portálon fellelhető oldalát, hírfolyamát, egyes bejegyzéseit, illetve a bejegyzésekhez hozzászólásokat, kommenteket tegyenek, valamint a bejegyzéseket megosszák.

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

Nem történik.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. A visszavonás nem érinti a hozzájárulással Érintett időszak alatti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett oldalon az Érintett kérésére az Érintett adatainak a törlésével megszűnteti az adatkezelést.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a saját hírfolyamán közzétett bejegyzéseket, vagy az adatait, információit saját elhatározásából bármikor törölhesse, illetve azok a hírfolyamban maradnak a kommentekkel és a kedvelésekkel együtt.

Az Adatkezelő a közösségi oldala Névjegyében közzéteszi azokat a moderációs elveket is, amelyek alapján ő dönt az Érintett letiltásával, bejegyzése törlésével az adatkezelés megszűntetéséről. Az Adatkezelést a webportál adminisztrátorai is jogosultak megszüntetni a közzétett szabályzatuk alapján. Megszűnik az adatkezelés abban az esetben is, ha az Adatkezelő törli a közösségi oldalát, felületét.

Adatkezelés módja:

Manuálisan, elektronikusan

Adattárolás helye:

Közösségi oldal, mint Adatfeldolgozó tárhelyén

Adatok megismerésére jogosultak köre:

A közösségi oldal látogatói, adminisztrátorai

 Hírlevél

Adatkezelés megnevezése:

Hírlevél

Az adatkezelés célja:

a hírlevélre való feliratkozással az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő saját termékeinek és szolgáltatásainak rendszeres ismertetésével közvetlenül őt keresse meg abból a célból, hogy az igényeit felmérhesse, illetve a termékekre szolgáltatásokra, akciókra, eseményekre az Érintett figyelmét felhívja. A feliratkozással az Adatkezelő lehetőséghez jut a feliratkozott Érintettek részére elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatására, illetve piackutatásra. Ehhez a szolgáltatáshoz az Érintett részéről nem szükséges regisztráció.

Az adatkezelés jogalapja:

az Érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása, mely a hírlevélre feliratkozással történik.

Hírlevél küldésére kizárólag a feliratkozás tényével adott kifejezett hozzájárulást követően kerülhet sor.

Az adatkezelés fenti két célja nincs összekapcsolva, azok igénybevételéhez külön-külön ad az Érintett a weblapon rendelkezésére bocsátott választási lehetőségekkel önkéntes hozzájárulást.

A hozzájárulás megtagadásának következménye: nem kerül sor a hírlevél, értesítés küldésére.

Az adatok forrása:

az Érintett.

Az Érintettek köre:

Mindazon természetes személyek, akik az Adatkezelő szakmai tevékenységéről, akcióiról, új termékeiről, szolgáltatásairól az általuk megadott e-mail címre megküldött hírlevelek útján közvetlenül az Adatkezelőtől tudomást kívánnak szerezni (vagy egyéb).

A kezelt adatok köre

Érintett e-mail címe (azonosítás)

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó felé (3. pont szerint)

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő 2 évente hírlevél megerősítésre vonatkozó e-mailt küld az Érintettek részére, amelyben 15 napos határidő tűzésével felhívja őket arra, hogy erősítsék meg a hírlevél feliratkozásra tett szándékukat. A határidő elteltét követő munkanapon az Adatkezelő törli mindazon Érintettek adatait, akik nem adtak megerősítő nyilatkozatot, vagy nemleges választ küldtek.

Az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. A visszavonás nem érinti a hozzájárulással Érintett időszak alatti adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett a következő elérhetőségeken kérheti az adatkezelés megszüntetését:

- weblapon elhelyezett link segítségével

- hírlevélben elhelyezett link segítségével

- az Adatkezelő székhelyére küldött postai küldeménnyel, illetve

- az Adatkezelő e-mail címére küldött levélben.

Adatkezelés módja:

Automatikusan, elektronikusan

Adattárolás helye:

A hírlevél szolgáltató Adatfeldolgozó tárhelyén

Adatok megismerésére jogosultak köre:

Adatkezelő, Adatfeldolgozó (hírlevél szolgáltató)

 

Robinson listán szereplő személyes adatok kezelése

Adatkezelés megnevezése:

Robinson lista adatkezelése

Az adatkezelés célja:

A reklámküldeményeket visszautasító Érintettek nyilvántartása abból a célból, hogy a továbbiakban véletlenszerűen se kerüljön küldésre DM küldemény (posta, e-mail, telefon útján alkalmazott direkt marketing) az Érintett részére

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése - 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) - 6. § (4) és (6) bekezdés érvényesítése érdekében

A kezelt adatok köre

- az Érintett neve (azonosítás)

- az Érintett postai címe (azonosítás)

- az Érintett e-mail címe (azonosítás)

- az Érintett telefonszáma (azonosítás)

Adatkezelés időtartama:

Folyamatos, illetve az Érintett ismételten kifejezetten hozzájárulást ad DM adat küldéshez, akkor az adata a Robinson listából törlésre kerül.

Adatkezelés módja:

Manuálisan, elektronikusan, papír alapon

 

 Nyereményjáték szervezése (pl. közösségi oldalon)

Adatkezelés megnevezése:

Nyereményjáték szervezése (pl. közösségi oldalon)

Az adatkezelés célja:

az Adatkezelő marketing célból feltételek megadásával nyereményt sorsol ki

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) - az Érintett hozzájárulása.

A megfejtések, email útján történő beküldésével/helyes válasz elküldésével, egyéb feltételek teljesítésével a részt vevők hozzájárulnak a játékonként meghatározott Nyereményjáték Szabályzatban meghatározott személyes adataik kezeléséhez, és elfogadják a nyereményjáték szabályzatot. A részt vevők a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő az adataik közül az általuk megadott/ közösségi profiljukon használt utó- és vezetéknevüket közzétegye a hivatalos közösségi oldalán vagy egyéb reklámfelületén, illetve a nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja e-mail címüket, esetleg a nyeremény átvételéről fényképfelvétel készüljön, és az közzétételre kerüljön az Adatkezelő közösségi oldalain, a sajtóban, stb. A játékban résztvevők a feltételek teljesítésével, megfejtések stb. elküldésével kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik az Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek és azokat – a nyereményjáték ideje alatt - kezelje.

Az adatok forrása:

Érintett által megadott adatok

Az Érintettek köre:

- az Érintett, aki a nyereményjátékra megfejtést küld el Adatkezelőnek, vagy egyéb, a nyereményjátékban megszabott feltételt teljesíti

A kezelt adatok köre

az aktuális nyereményjátékban kerül kiírásra az adatok pontos köre

- név, közösségi oldalon használt név (azonosítás)

- az Érintett e-mail címe (kapcsolattartás)

- az Érintett postai címe (a nyeremény eljuttatása futárszolgálat útján a nyertes Érintetthez)

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

Futárszolgálat Adatfeldolgozó felé (3. pont szerint), a Nyeremény Szabályzatban meghatározott nyereményjáték szervezők, orgánumok felé (Adatfeldolgozók eseti megbízással), ahol a nyertes, illetve a nyeremény megjelenítésre kerülhet.

Adatkezelés időtartama:

A nyereményjátékra jelentkezők esetében a nyertes személy megállapításával törlésre kerülnek az adatok.

A tényleges nyertes/pótnyertes esetében az adatkezelés időtartama az Art. 202. § és 203. § szerint meghatározott 5 év elévülési idő (a nyereményadó vonzatára tekintettel).

Adatkezelés módja:

Manuálisan, elektronikusan

Adattárolás helye:

Adatkezelő, esetlegesen játék lebonyolításában résztvevő szervezők, mint adatfeldolgozók

Adatok megismerésére jogosultak köre:

Adatkezelő, Adatfeldolgozó

 

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés megnevezése:

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelések

Az adatkezelés célja:

Érintettnek az Adatkezelő gazdasági tevékenységével kapcsolatos panaszának intézése.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) - az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez

Az adatok forrása:

az Érintett.

Az Érintettek köre:

Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

A kezelt adatok köre

 • panasz azonosítója (azonosítás)

 • az Érintett neve (azonosítás)

 • panasz beérkezésének időpontja (azonosítás)

 • az Érintett telefonszáma (kapcsolattartás)

 • a hívás időpontja (azonosítás)

 • a beszélgetés során megadott személyes adatok (azonosítás)

 • az Érintett számlázási és levelezési címe (kapcsolattartás)

 • panaszolt termék#slszolgáltatás (panasz kivizsgálása)

 • az Érintett által csatolt dokumentumok (panasz kivizsgálása)

 • panasz oka (panasz kivizsgálása)

 • maga a panasz (panasz kivizsgálása)

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

Harmadik fél számára kizárólag akkor kerül közlésre, ha az Érintett, vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, vagy kötelezettségeinek teljesítése szempontjából az adatközlésre szükség van, eljáró hatóság, bíróság, jogi képviselő felé.

Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonása az adatkezelést megszünteti. Amennyiben a bejelentésre az Adatkezelő választ ad, a válasz megküldésével az adatkezelés megszűnik. Nem vonható vissza az önkéntes hozzájárulás az 1997. évi CLV. törvény hatálya alá tartozó Adatkezelőkhöz benyújtott panaszok esetében. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles az Adatkezelő megőrizni, és a hatóság kérésére felmutatni.

Adatkezelés módja:

papír alapon (postai küldemény, Vásárlók könyve)

elektronikusan (e-mail)

Adattárolás helye:

az Adatkezelő székhelyén

Adatok megismerésére jogosultak köre:

Adatkezelő, Adatfeldolgozó (1. sz. melléklet szerint)

 

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása előtt az adatkezelő link elhelyezésével teljes körűen tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelés körülményeiről. Ezt akként teszi, hogy a link a jelen Tájékoztatóra valamint az Általános Szerződési Feltételekre mutat. Csak ezeknek a feltételeknek az elfogadását követően teszi lehetővé az Adatkezelő checkbox alkalmazásával a hozzájárulás megadását.

Az Adatkezelő nem szabja a szolgáltatása nyújtását olyan feltételekhez, melyek alapján olyan személyes adatok kezeléséhez is hozzá kellene járulni az Érintettnek, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez nem szükségesek.

Az egyes ügyekhez adott hozzájárulást más ügyektől elkülönítetten kezeli az Adatkezelő, azaz minden egyes célhoz külön-külön beszerzi az Érintett hozzájárulását.

Az Adatkezelő tájékozatja az Érintetteket arról, hogy a hozzájárulás megtagadható, azonban ez azzal a következménnyel jár, hogy az adott, a hozzájárulással érintett konkrét lehetőséget nem lehetséges igénybe venni.

Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez azonban nem érinti a hozzájárulás alatti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása azzal következménnyel jár, hogy az adott, a hozzájárulással érintett konkrét lehetőséget újabb hozzájárulás megadásáig nem lehetséges igénybe venni. A hozzájárulás visszavonását az Adatkezelő ugyanolyan egyszerű módon teszi lehetővé, mint a hozzájárulás megadását. Egy leiratkozás link segítségével egyszerűen lehetséges a hozzájárulás visszavonása. A hozzájárulás emellett visszavonható email, illetve postai küldemény útján is.

 

 

 

2. Adatfeldolgozók igénybevételére vonatkozó tájékoztatás

 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a tevékenységével összefüggő egyes feladatokat nem a saját szervezetén belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett tevékenységeknek az elvégzésére a saját szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót vesz igénybe. Ebben az esetben az adott adatkezelési műveletet az Adatkezelő nevében és érdekében az Adatfeldolgozó végzi.

 

Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak pontosan meghatározott adatkezelési műveleteket végezhet. Az Adatfeldolgozó korlátai: nem hoz érdemi döntést az adatkezelés céljáról és eszközeiről, nem készíthet másolatot, adatot nem adhat át harmadik személynek - kivéve, ha kifejezetten erre irányul a szerződése -, a részére átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen adatbázissal stb.

 

Adatfeldolgozási feladat:

Adatfeldolgozás célja:

Weboldal tárhelyének biztosítása

Az Adatfeldolgozó neve, címe:

ShopRenter.hu Kft., 4028 Debrecen, Kassai út 129.

A feldolgozással érintett adatok köre

IP cím

Adatkezelés módja:

Automatizáltan, elektronikusan

Adatfeldolgozási feladat:

Adatfeldolgozás célja:

Honlap karbantartása, üzemeltetése, rendszergazdai feladatok ellátása

Az Adatfeldolgozó neve, címe:

Progress Service Kft., 3325 Noszvaj, Gyöngyvirág u. 30.

A feldolgozással érintett adatok köre

- Érintett IP címe

- Érintett e-mail címe

Adatkezelés módja:

Automatizáltan, elektronikusan

Adatfeldolgozási feladat:

Adatfeldolgozás célja:

Hírlevél küldő szolgáltatás üzemeltetése

Az Adatfeldolgozó neve, címe:

Mailchimp: GetResponse Sp. z o. o., Arkonska, 6/A3, 80-387 Gdansk, Poland

A feldolgozással érintett adatok köre

Érintett e-mail címe, neve

Adatkezelés módja:

Automatizáltan, elektronikusan

Adatfeldolgozási feladat:

Adatfeldolgozás célja:

Elektronikus számlázás

Az Adatfeldolgozó neve, címe:

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1031 Budapest, Záhony utca 7.

A feldolgozással érintett adatok köre

Érintett számlázási adatai: név, lakcím#slszékhely, adószám

Adatkezelés módja:

Automatizáltan, elektronikusan

Adatfeldolgozási feladat:

Adatfeldolgozás célja:

Az Érintett által megvásárolt termék kiszállítása

Az Adatfeldolgozó neve, címe:

LOTTE Kft. 1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

A feldolgozással érintett adatok köre

Az Érintett neve (azonosítás)

Az érintett telefonszáma (kapcsolat tartás)

Cím (kiszállításhoz szükséges adat)

Adatkezelés módja:

Automatizáltan, elektronikusan

 

 Adatfeldolgozási feladat: Közösségi oldal felületét nyújtó adatfeldolgozók

Adatfeldolgozás célja:

Facebook közösségi oldalon való jelenlét

Az Adatfeldolgozó neve, címe:

Facebook Inc.: Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025

A feldolgozással érintett adatok köre

a közösségi oldal szisztémája által kezelhető adatok:

- az Érintett közösségi oldalon használt –látogatói számára publikus neve vagy felhasználóneve

- az Érintett közösségi oldalon közzétett - mindenki számára megismerhető képmása

- az Érintett közösségi oldalon közzétett e-mail címe

- az Érintett a közösségi oldalon lehetővé tett önkéntes műveletei: az Érintettek kedveljék, kövessék, értékeljék, az Adatkezelő web portálon fellelhető oldalát, hírfolyamát, egyes bejegyzéseit, illetve a bejegyzésekhez hozzászólásokat, kommenteket tegyenek, valamint a bejegyzéseket megosszák.

Adatkezelés módja:

Automatizáltan, elektronikusan

 

Adatfeldolgozás célja:

Instagram közösségi oldalon való jelenlét

Az Adatfeldolgozó neve, címe:

Facebook Inc.: Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025

A feldolgozással érintett adatok köre

- az Érintett közösségi oldalon használt – a közösségi oldal látogatói számára közzétett neve vagy felhasználóneve

- az Érintett közösségi oldalon közzétett - mindenki számára megismerhető képmása

- az Érintett közösségi oldalon közzétett e-mail címe, közzétett képfelvételei fotói

Adatkezelés módja:

Automatizáltan, elektronikusan

 

Adatfeldolgozás célja:

Blog.hu oldalon való jelenlét

Az Adatfeldolgozó neve, címe:

Inda-Labs Informatikai Szolgáltató Zrt, 1033 Budapest, Flórián tér 1., I. emelet

A feldolgozással érintett adatok köre

- az Érintett közösségi oldalon használt – a közösségi oldal látogatói számára közzétett neve vagy felhasználóneve

- az Érintett közösségi oldalon közzétett - mindenki számára megismerhető képmása

- az Érintett közösségi oldalon közzétett e-mail címe

Adatkezelés módja:

Automatizáltan, elektronikusan

 

 

3.   Adattovábbítás harmadik személyek részére, Unión kívüli országokba

 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személynek, Unión kívüli országba nem továbbítja.

 

4.   Profilalkotás

 

Az Adatkezelő a remarketing tevékenység során végez profilalkotást.

 

A profilalkotás azt a tevékenységet jelenti, amikor az Adatkezelő bizonyos személyes adatokat személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, tartózkodási helyhez, mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használ. A profilalkotás matematikai módszerek, algoritmusok végzésével megvalósuló döntéshozatal. Nem lehet automatikus adatkezelésről beszélni, ha van emberi döntés az adatkezelés során. A profilalkotást a Google Analytics rendszer segítségével végzi az Adatkezelő.

 

 8.1. A profilalkotás korlátai

A profilozás kizárólag abban az esetben engedhető meg, ha ezt jogszabály lehetővé teszi, illetve ahhoz az Érintett előzetesen, kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adta. Az Érintett hozzájárulása lehetőség szerint előzetes és írásbeli legyen,

8.2. Garanciák biztosítása

A 8.1. pontban írt feltételek megléte esetén is csak abban az esetben végezhető profilalkotással adatkezelés, ha megfelelő garanciákat biztosít az Adatkezelő az Érintett részére a rá nézve joghatással járó, vagy jelentős mértékben érintő automatizált döntések esetére.

 8.3. Megfelelő garanciának minősül különösen:

- az adatkezelés alapelveinek érvényesítése különösen nagy hangsúlyt kap a célhoz kötöttség vonatkozásában, amikor az adatkezelés jellege alapján dönthető el a profilalkotás, illetve az ahhoz használt adat szükségessége,

- az Érintett hozzájárulása nem lehet általános, mindenre kiterjedő, hanem nevesíteni kell azokat a konkrét körülményeket, célokat, kezelt adatok körét, adatkezelés időtartamát, módját, folyamatát, amelyek a profilalkotással történő adatkezelést meghatározzák,

- az Érintett tájékoztatása a profilalkotással történő adatkezelés lényeges elemeiről, konkrétumairól,

- az Érintettnek az a joga, hogy emberi beavatkozást kérjen és kapjon az automatizált adatkezelés legalább egy részében,

- az Érintettnek az a joga, hogy részére lehetőséget kap arra, hogy kifejtse az álláspontját, magyarázatot kérjen és értelemszerűen kapjon az automatizált adatkezelésre alapozott értékelés alapján hozott döntésről,

- az Érintettnek az a joga, hogy megtámadja a döntést,

- a gyermekkorú Érintettnek az a joga, hogy vele szemben automatizált adatkezelés nem történik.

 

5.   Internetes sütik használata

 

A Webáruház látogatása során az Érintett számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: sütik). 

 

Az Adatkezelő főként a "session" (munkamenet) sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. (Ilyen például a kosár tartalmára vonatkozó információ, amely bármilyen oldal böngészése közben is megtartja a tartalmát. A kosár eltárolja, hogy mennyi árut tett eddig bele, és mi ezek aktuális együttes ára).

 

Ezen kívül az Adatkezelő használ olyan "permanent" (állandó) sütiket, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik is kizárólag az Érintett IP címét tartalmazzák. Ezek a sütik biztosítják azt, hogy a Weboldal tartalma alkalmazkodjon az Érintett igényeihez és ezáltal a böngészés kényelmes legyen. Az Érintett személye ezekkel a sütikkel nem azonosítható be.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az internetes sütiket Ők maguk is letilthatják, azonban ebben az esetben esetlegesen egyes funkciók nem lesznek elérhetőek. A sütik letiltását az Érintett az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:

Internet Explorer:

https:/#slsupport.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge:

https:/#slsupport.microsoft.com/hu-hu/help/4028646/microsoft-edge-view-and-delete-browsing-history
Chrome:
https:/#slsupport.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Firefox:

https:/#slsupport.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari:
https:/#slsupport.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=hu_HU

Opera:

http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html


 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket, hogy a Webáruház a következő sütiket is használja:

A Webáruház alkalmazza a Google Inc. (a továbbiakban: Google) webelemző szolgáltatását (Google Analytics), amely szintén sütik használatával működik.

A sütik segítségével rövidített adattartalommal információk jutnak a Google szerverére, és ott tárolásra kerül. Amennyiben egy teljes IP-cím kerülne át a szerverre, a Google gondoskodik az IP-cím törléséről. A Google az oldalaktivitásokról jelentést készít, azonban az Érintett IP-címét nem társítja más Google-adatokhoz.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket, hogy megakadályozhatja az adatai Google-höz történő eljutását. Ehhez telepíteni kell az alábbi linken található segédprogramot: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat:

http://www.google.com/analytics
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Google AdWords remarketing: ha az Érintett korábban már meglátogatta a Webáruházat, a Google Adwords rendszere egy vagy több sütit küldésével egyedileg beazonosítja az Érintett böngészőjét. Ezekkel a sütikkel csak egy adott aloldal meglátogatásának ténye és ideje kerül tárolásra. A süti segítségével kezelt adat, az Érintett IP címe amely az Érintett egyéb adataival nincs összekapcsolva. Ez alapján jelenítenek meg hirdetéseket az Érintettnek külső szolgáltatók. A felhasználók az alábbi oldalon tilthatják le a süti használatát:

http://www.google.com/ads/preferences/

Retargeting technológiák: A Webáruház felhasználói viselkedés elemzésével retargeting technológiát használ. Ez lehetővé teszi, hogy célzott reklámokat küldjön minden olyan Érintett részére, aki már érdeklődött a Webáruház termékei, illetve hasonló témakör iránt. A reklámokat süti felhasználásával juttatja el az Érintett számítógépére. Személyes adatok tárolása nem történik.


Facebook Custom Audience: ez az eszköz lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy sütik és webjelzők (web beacon) és hasonló technológiák alkalmazásával felmérje és gyűjtse felhasználói adatait, bejegyzéseit, és azokat a Facebook felé továbbítsa. Az eszköz használata nem teszi a Webáruház részére lehetővé az egyes felhasználók Facebook-on elérhető személyes adataihoz történő hozzáférést. Ezzel az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat az alábbi linken olvashatóak: https://www.facebook.com/about/privacy/
A Facebook custom audience letiltásával kapcsolatos információkat az alábbi linken találja meg:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményei): A Webáruház személyesebbé tétele érdekében az a Facebook, a Google és a Twitter közösségi oldalak pluginjai (bővítményei) kerülnek alkalmazásra. Ha az Érintett felkeresi a Webáruházat, a bővítmény közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook-kal, a Google+-szal, vagy a Twitterrel. Ezekről bővebben a következő oldalakon olvashat:

Facebook adatvédelmi tájékoztató

Google adatvédelmi nyilatkozat

Twitter adatvédelmi tájékoztató

Pinterest adatvédelmi tájékoztató

 

Gomb neve

Vállalat neve

Vállalat címe

"Tetszik"

Facebook Inc.

1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

"G+"

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

"Tweet"

Twitter

1355 Market St (btwn 9th & 10th St), San Francisco, CA 94103

"Mentés"

Pinterest

Pinterest Headquarters 808 Brannan St. San Francisco, CA 94103

 

 

 

 

Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét, hogy letilthatja a közösségi segédprogramok (pluginok) megjelenítését a böngészőjében az „Az összes cookie törlése” funkcióval

 

6.   Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

 • Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 •  A helyesbítéshez való jog

 • Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

 • Az adathordozhatósághoz való jog

 • A tiltakozáshoz való jog

 • Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben törvényszék soron kívül jár el. Az Érintett az alperes illetékességén kívül választhatja a saját lakóhelye szerinti illetékes törvényszéket.

 • Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga

Az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

7.   Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés teljes folyamata során biztosítja. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek csak az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben továbbítja/közli, és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Az Érintett által a regisztráció során létrehozandó felhasználói fiók az Érintett által megadott jelszóval védett.